MS-Rev Produktinformation

Se videoer nedenfor for at få et indtryk af MS-Rev – gentagen revision, planlægning, udførelse og konklusion.

Gentagen Revision:

Planlægning:

Udførelse:

Konklusion:

Du er velkommen til at se mere grundige videoer under tutorials og læse om produktet nedenfor.

Model for revision, udvidet gennemgang,  review samt assistance til opstilling af regnskab

MS-Rev er et intelligent værktøj, som fra vugge til grav, effektivt dokumenterer, samt hjælper og støtter revisor i beslutninger og konklusioner ved planlægning, udførelse og afslutning af revisionsopgaven baseret på MicroSoft Excel.

Du bliver guidet gennem planlægningen, så du får truffet de rigtige beslutninger med udgangspunkt i væsentlighed og risiko, valg af revisionsmetoder og arbejdsomfang mv.

Med udgangspunkt i den foretagne planlægning dannes der automatisk et arbejdsprogram, hvor kun de relevante arbejdshandlinger fremgår.

I arbejdsprogrammet vises planlægningens væsentlighedsgrænser og risikovurderinger, og løsningen holder automatisk styr på om væsentlighedsgrænser overskrides. Ved udførelsen hjælpes brugeren også til formulering af delkonklusioner på de enkelte arbejdsområder.

Løsningen opsamler løbende delkonklusioner, herunder om disse er negative eller positive. Det giver et godt overblik efterhånden som opgaven skrider frem og især ved opgavens afslutning, når der skal tages stilling til erklæringens udformning.

Når modellen anvendes i efterfølgende år, viser løsningen revisors dokumentation og konklusioner fra året før, og er der ingen ændringer kan dokumentationen umiddelbart genanvendes af revisor, der dermed sparer tid. Dette er muligt, selv om modelskabelonen det følgende år er opdateret med nye regler og features.

 

Model for andre erklæringsopgaver

Du bliver ved planlægningen guidet igennem valg af erklæringstype og når denne er valgt, dannes der automatisk et arbejdsprogram, der indeholder alle de punkter der kræves gennemført med udgangspunkt i den relevante standard.

Løsningen indeholder arbejdsprogrammer for:

  • Afgivelse af erklæring med sikkerhed efter ISAE 3000
  • Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsoplysninger efter ISRS 4400
  • Erklæring om revision af regnskab med særligt formål efter ISA 800
  • Erklæring om revision af bestanddele af et regnskab efter ISA 805
  • Erklæring om regnskabssammendrag efter ISA 810

 

Når modellen anvendes i efterfølgende år, viser løsningen revisors dokumentation og konklusioner fra året før, og er der ingen ændringer kan dokumentationen umiddelbart genanvendes af revisor, der dermed sparer tid. Dette er muligt, selv om modelskabelonen det følgende år er opdateret med nye regler og features.

 

Kvalitetsstyringshåndbogen (Tilkøbsprodukt – pris pt. 7.000 kr.).

Kvalitetsstyringshåndbogen er en håndbog udformet i Word, der indeholder forslag udformning af revisorvirksomhedens procedurer, herunder procedurer om hvidvask etc.

Håndbogen er bygget op med en række felter, der gør, at revisorvirksomheden nemt kan tilpasses til den enkelte virksomhed med ”søg og erstat” funktionen i Word. Der er en indholdsfortegnelse med hyperlinks, der gør det muligt for medarbejdere hurtigt at springe til et relevant afsnit.

Håndbogen vedligeholdes i takt med ændringer i standardernes krav. Når håndbogen er vedligeholdt, kan den gemmes som et pdf-dokument, der kan distribueres til medarbejdere via mail, eller præsenteres på virksomhedens intranet.

 

Systemkrav    Priser   Referencer