Tidsregistrering Kalender-kladde

Tidsregistrering Kalender-kladde

De fleste mennesker er visuelt orienterede og kan lide det layout som en moderne elektronisk kalender har. Det er har været drivkraften til at udvikle en tidregistreringsmetode som i bund og grund minder om en Outlook kalender – og hvor man i stedet for fremtidige aftaler opretter historiske tidsregistreringer.