Tidsregistrering fra Outlook.

Oprettelse af tidsregistrering fra Outlook – mail og kalender.

TimeView er forbundet med Outlook-klienten på en måde som gør det muligt at opsamle tidsregistreringer fra mail-delen hhv. fra kalender-delen i Outlook.

Ideen er, at sikre et digitalt spor over den korrespondance hhv. de møder man har haft, således at tid anvendt på kommunikation og møder også bliver registreret.

Derfor får man som udgangspunkt en tidsregistrering i TimeView hver gang man arkiverer en mail. På samme måde får man mulighed for at tidregistrere møderne fra kalenderen.

Først mails.

 

Tidsregistrering af mails til og fra Outlook.

Den mailarkivering som Timeview indarbejder i Outlook gør det muligt at opsamle tidsregistreringer ved arkivering af sendte og/eller modtagne mails.

En sendt – og arkiveret mail giver således en tidsregistrering på et fast minuttal (fastsat af din organisation) – på den kunde som mailen er sendt til.

Det kan f.eks. se sådan ud:

Outlook arkivering

 

Tidsregistrering direkte fra Outlook kalenderen

 

På samme måde som mails er forbundne med TimeView er kalenderen på tilsvarende vis koblet op. Det betyder, at brugeren fra sin Outlook kalender kan foretage tidsregistrering af kalenderaftaler direkte fra kalenderen – uden at forlade kalenderen.

Det kan f.eks. se således ud:

Outlook kalender arkivering og tidsregistrering