Tidsregistrering Kalender-kladde

Kalender-kladde

De fleste mennesker er visuelt orienterede og kan lide det layout som en moderne elektronisk kalender har. Det er har været drivkraften til at udvikle en tidregistreringsmetode som i bund og grund minder om en Outlook kalender – og hvor man i stedet for fremtidige aftaler opretter historiske tidsregistreringer.

Nedenfor er illustreret hvorledes man ved at markere et tidsrum med musen  – her fra kl. 09.00 til 09.45 kan oprette en tidsregistrering for præcist det tidsrum. (Selve registreringen er den samme som med “Ctrl-t” – som er beskrevet her: “Ctrl-t”-tidsregistrering

Når man har markeret det tidsrum man ønsker at registrere for, kan man ved at højre-klikke få menuen: “Opret tidsregistrering” – som derefter danner en “Ctrl-t” boks – med forslag til varighed som markeret i kalenderen.

 

Oprettelse af kalender-kladde registrering

 

Kalenderen viser tidsregistreringer i forskellige farver:

Tidsregistreringer som er “Kladde” er orange: (Tegnet V betyder at der er tale om en fakturerbar registrering).

Tidsregistreringer som er “Færdigmeldt” er blå:

Tidsregistreringer som er “Godkendt” er grønne: (Hængelåsen viser at registreringen nu er låst og ikke kan rettes)