TimeView Produktinformation

TimeView er et kundehåndteringssystem – CRM – til mennesker som lever af at sælge deres tid!

TimeView tager hånd om revisionskontorets styring og ledelse – og sikrer en sammenhæng mellem kunden og alle medarbejdere på revisionskontoret.

TimeView kan lejes eller købes – helt eller i moduler. Vi tager udgangspunkt i revisionskontorets behov!

Nedenfor har vi beskrevet produktet lidt nærmere – og vi har også optaget en række videoer for at give et indtryk af løsningen.

 

Kundehåndtering 

Angivelse af relationer mellem kunder og personer, kunder og øvrige selskaber eller samarbejdspartnere og/eller kunder.

Dokumenthåndtering

Arkivering af Outlook-mails, fax, Word- og Excel-dokumenter samt alle øvrige filer, f.eks. PDF-dokumenter.

Arkivering af Outlook kalenderaftaler.

Journaliseringskategorier efter egen struktur (f.eks. efter indeksering af arbejdsarkiv samt stamarkiv).

Opgavestyring samt ressourcestyring

Opgaveplanlægning (i timer fordelt på periode og medarbejdere)

Opfølgning på igangværende opgaver med automatisk angivelse færdiggørelsesprocent ud fra registrerede timer.

Rulning af godkendte opgaver til kommende sæson.

Tidsregistrering

Automatiske registreringer af tid ud fra handlinger, f.eks. ifm. afsendelse og modtagelse af mails, oprettelse af breve mv.

Tidsregistrering ud fra Outlook kalenderaftaler.

Registrering af tid ud fra kunde, opgave (dermed sag og sagsår), jobarter (direkte som indirekte ved intern tidsanvendelse).

Fakturering

Overblik over igangværende saldi

Mulighed for at fakturere og overføre fakturadata til økonomisystemer

Mulighed for at maile faktura

Salgsstyring

Mulighed for at styre salgsmulighederne.

Overblik over forventet kundetilgang.

Integration af salgsmodulet med opgavemodulet.

Integration af kundetilgangen med kundemodulet.

Videndeling om salgsarbejdet i organisationen.

Giver estimat på opgavetilgang.

Sikrer videndeling om salgsarbejdet via journalværktøjet.

Tilbyder et højt sikkerhedsniveau, der sikrer adgang til relevante medarbejdere

 

 

Se videoer nedenfor for at få et indtryk af TimeView.

1. Hvad er TimeView?

2. Mailarkivering

3. Planlægning

4. Tidsregistrering

5. Kundehåndtering

Du er også velkommen til at se mere grundige videoer under tutorials og læse om produktet nedenfor:

Kundehåndtering 

Angivelse af relationer mellem kunder og personer, kunder og øvrige selskaber eller samarbejdspartnere og/eller kunder.

Dokumenthåndtering

Arkivering af Outlook-mails, fax, Word- og Excel-dokumenter samt alle øvrige filer, f.eks. PDF-dokumenter.

Arkivering af Outlook kalenderaftaler.

Journaliseringskategorier efter egen struktur (f.eks. efter indeksering af arbejdsarkiv samt stamarkiv).

Opgavestyring samt ressourcestyring

Opgaveplanlægning (i timer fordelt på periode og medarbejdere)

Opfølgning på igangværende opgaver med automatisk angivelse færdiggørelsesprocent ud fra registrerede timer.

Rulning af godkendte opgaver til kommende sæson.

Tidsregistrering

Automatiske registreringer af tid ud fra handlinger, f.eks. ifm. afsendelse og modtagelse af mails, oprettelse af breve mv.

Tidsregistrering ud fra Outlook kalenderaftaler.

Registrering af tid ud fra kunde, opgave (dermed sag og sagsår), jobarter (direkte som indirekte ved intern tidsanvendelse).

Fakturering

Overblik over igangværende saldi

Mulighed for at fakturere og overføre fakturadata til økonomisystemer

Mulighed for at maile faktura

Salgsstyring

Mulighed for at styre salgsmulighederne.

Overblik over forventet kundetilgang.

Integration af salgsmodulet med opgavemodulet.

Integration af kundetilgangen med kundemodulet.

Videndeling om salgsarbejdet i organisationen.

Giver estimat på opgavetilgang.

Sikrer videndeling om salgsarbejdet via journalværktøjet.

Tilbyder et højt sikkerhedsniveau, der sikrer adgang til relevante medarbejdere

Referencer   Systemkrav   Forhandler&Priser