MS-Rev

kvalitetssikring i Excel

Produktet indeholder to modeller samt muligheden for at tilkøbe kvalitetsstyringshåndbogen.
Læs om de forskellige muligheder og se med, når Asbjørn fortæller om MS-Rev.

De to modeller

Gældende for begge modeller er, at de vil spare dig en masse timer. For når modellerne anvendes i efterfølgende år, viser løsningen din dokumentation og konklusioner fra året før. Hvis der ikke er nogen ændringer, kan du som udgangspunkt genanvende dokumentationen. Dette er muligt, selvom modelskabelonen det følgende år opdateres med nye regler og features.

Model for revision, udvidet gennemgang, review og assistance

MS-Rev er et intelligent værktøj, der effektivt dokumenterer, hjælper og støtter revisorer i beslutninger og konklusioner, der inkluderer alt fra planlægning til udførelse og afslutning af revisionsopgaven baseret på Microsoft Excel.

Løsningen guider dig gennem planlægningen, så du får truffet de rigtige beslutninger med udgangspunkt i blandt andet:

• Væsentlighed
• Risiko
• Valg af revisionsmetoder og arbejdsomfang

Med udgangspunkt i den foretagne planlægning, dannes der automatisk et arbejdsprogram, hvor kun relevante arbejdshandlinger fremgår. Her vises planlægningens væsentlighedsgrænser og risikovurderinger. Løsningen holder automatisk styr på om væsentlighedsgrænser overskrides.

Ved udførelsen hjælpes du til formulering af delkonklusioner på de enkelte arbejdsområder. Løsningen opsamler løbende delkonklusioner, herunder om disse er negative eller positive. Det giver et godt overblik undervejs og ved opgavens afslutning, når der tages stilling til erklæringens udformning.

Model for andre erklæringsopgaver

Du bliver i planlægningen guidet igennem valg af erklæringstype. Når denne er valgt, dannes der automatisk et arbejdsprogram, der indeholder alle de punkter, som du skal gennemføre med udgangspunkt i den relevante standard.

Løsningen indeholder en række arbejdsprogrammer. Nedenfor er listet de forskellige programmer:

  • Afgivelse af erklæring med sikkerhed efter ISAE 3000
  • Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsoplysninger efter ISRS 4400
  • Erklæring om revision af regnskab med særligt formål efter ISA 800
  • Erklæring om revision af bestanddele af et regnskab efter ISA 805
  • Erklæring om regnskabssammendrag efter ISA 810

 

Tilkøbsprodukt – Kvalitetsstyringshåndbogen (Pris 7.000 kr.)

Kvalitetsstyringshåndbogen er en håndbog udformet i Word, der indeholder forslag til udformning af revisorvirksomhedens procedurer, herunder procedurer om hvidvask med mere.

Håndbogen er bygget op med en række felter, der gør, at det nemt kan tilpasses til den enkelte virksomhed med ”søg og erstat” funktionen i Word. Der er en indholdsfortegnelse med hyperlinks, der gør det muligt hurtigt at springe til et relevant afsnit.

Se med, når Asbjørn fortæller om MS-Rev

Nysgerrig på at høre mere?

Ønsker du mere information om MS-Rev, så tøv ikke med at booke et møde.
Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak med udgangspunkt i dine behov.