Produkt info

MS-Rev er kvalitetssikring i Excel. Modeller til revision, udvidet gennemgang, review og assistance.

Referencer

MS-Rev har over 600 daglige brugere – og bliver især rost fordi det afvikles i Excel, som i forvejen er et ofte benyttet værktøj for revisorer.

Produkt Info

MS-Rev kræver en Officepakke – 2010, 2013 eller 2016 som kører 32-bit. Vi afholder hvert år en erfa-dag hvor brugere mødes og udveksler erfaringer.

Produkt Information

Model for revision, udvidet gennemgang,  review samt assistance til opstilling af regnskab

MS-Rev er et intelligent værktøj, som fra vugge til grav, effektivt dokumenterer, samt hjælper og støtter revisor i beslutninger og konklusioner ved planlægning, udførelse og afslutning af revisionsopgaven baseret på MicroSoft Excel.

Du bliver guidet gennem planlægningen, så du får truffet de rigtige beslutninger med udgangspunkt i væsentlighed og risiko, valg af revisionsmetoder og arbejdsomfang mv.

Med udgangspunkt i den foretagne planlægning dannes der automatisk et arbejdsprogram, hvor kun de relevante arbejdshandlinger fremgår.

I arbejdsprogrammet vises planlægningens væsentlighedsgrænser og risikovurderinger, og løsningen holder automatisk styr på om væsentlighedsgrænser overskrides. Ved udførelsen hjælpes brugeren også til formulering af delkonklusioner på de enkelte arbejdsområder.

Løsningen opsamler løbende delkonklusioner, herunder om disse er negative eller positive. Det giver et godt overblik efterhånden som opgaven skrider frem og især ved opgavens afslutning, når der skal tages stilling til erklæringens udformning.

Når modellen anvendes i efterfølgende år, viser løsningen revisors dokumentation og konklusioner fra året før, og er der ingen ændringer kan dokumentationen umiddelbart genanvendes af revisor, der dermed sparer tid. Dette er muligt, selv om modelskabelonen det følgende år er opdateret med nye regler og features.

 

Model for andre erklæringsopgaver

Du bliver ved planlægningen guidet igennem valg af erklæringstype og når denne er valgt, dannes der automatisk et arbejdsprogram, der indeholder alle de punkter der kræves gennemført med udgangspunkt i den relevante standard.

Løsningen indeholder arbejdsprogrammer for:

  • Afgivelse af erklæring med sikkerhed efter ISAE 3000

  • Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsoplysninger efter ISRS 4400

  • Erklæring om revision af regnskab med særligt formål efter ISA 800

  • Erklæring om revision af bestanddele af et regnskab efter ISA 805

  • Erklæring om regnskabssammendrag efter ISA 810

Når modellen anvendes i efterfølgende år, viser løsningen revisors dokumentation og konklusioner fra året før, og er der ingen ændringer kan dokumentationen umiddelbart genanvendes af revisor, der dermed sparer tid. Dette er muligt, selv om modelskabelonen det følgende år er opdateret med nye regler og features.

 

Kvalitetsstyringshåndbogen (Tilkøbsprodukt – pris pt. 7.000 kr.).

Kvalitetsstyringshåndbogen er en håndbog udformet i Word, der indeholder forslag udformning af revisorvirksomhedens procedurer, herunder procedurer om hvidvask etc.

Håndbogen er bygget op med en række felter, der gør, at revisorvirksomheden nemt kan tilpasses til den enkelte virksomhed med ”søg og erstat” funktionen i Word. Der er en indholdsfortegnelse med hyperlinks, der gør det muligt for medarbejdere hurtigt at springe til et relevant afsnit.

Håndbogen vedligeholdes i takt med ændringer i standardernes krav. Når håndbogen er vedligeholdt, kan den gemmes som et pdf-dokument, der kan distribueres til medarbejdere via mail, eller præsenteres på virksomhedens intranet.

Praktisk Info

mr-rev priser

Priser (excl. moms):

Anskaffelsespris for første bruger:       kr. 11.600,-

For bruger nr. 2-50: (pr. stk.)                  kr.  4.600,-

For bruger nr. 51-100: (pr. stk.)             kr.  3.500,-

For bruger nr. 101 – 500: (pr. stk.)        kr.  2.500,-

 

Årlig vedligeholdelse:

For bruger nr. 1:             kr.   5.000,- (2014 – pristalsreguleres)

For bruger nr. 2–100:    kr.   2.000,- (2014 – pristalsreguleres)

Medregnet i prisen er assistance til den årlige opdatering, mens support enten tegnes som abonnement eller faktureres løbende.

ms-rev systemkrav

MS-Rev kan afvikles hvis du har Excel!

Excel versioner 

Det skal være Excel 2010 eller nyere, og hvis du kører Office 365 skal det være den klientbaserede Excel – ikke den browserbaserede og heller ikke 64-bit officepakke. MS-Rev afvikles fint fra individuelle PC’ ere eller fra en server i et netværk. Hvis MS-Rev installeres på en server vil MS-Rev altid forsøge at fange filen herfra for at få den nyeste version, som så kopieres ud på f.eks. en bærbar PC.

Terminalserver

MS-Rev kan fint afvikles via Terminalserver eller citrix. Det er dog vigtigt, at hver bruger har sit eget personlige drev, da MS-Rev laver en logfil pr. bruger, og den skal kunne lagres pr. bruger.

Krav til plads

En færdig MS-Rev fil fylder omkring 2 MB – og der vil være en fil pr. kunde pr. år.

Licens

MS-Rev installeres med en licensnøgle-fil, som skal være ajour for at MS-Rev kan afvikles. Man kan altid tilgå tidligere filer udført i MS-Rev, men man kan ikke danne nye eller lave gentagen revision hvis licensen ikke er gyldig.